Jak zajistit, aby se počítač se systémem Windows automaticky přepínal na nejsilnější síť Wi-Fi

Software Xiaobai  2022-07-01 12: 36  přečteno 654 zobrazení

Síla vašeho bezdrátového připojení závisí na tom, jak blízko je vaše připojené zařízení k bezdrátovému směrovači.Čím dále jdete, tím slabší signál vaše zařízení dostane.Pokud máte doma nebo v kanceláři více síťových zařízení, můžete nakonfigurovat systém Windows tak, aby se automaticky připojoval k nejsilnější dostupné síti Wi-Fi.

Chcete-li toho dosáhnout, musíte nakonfigurovat vlastnosti místní síťové karty.Pokud ne, můžete k nastavení priorit sítě v systému Windows použít aplikaci správce sítě Wi-Fi od jiného výrobce.

 

Jak nakonfigurovat vlastnosti síťového adaptéru pro nastavení vlastností sítě Wi-Fi

Agresivita při roamingu je funkce síťové karty.Když změníte jeho nastavení, změní se práh, při kterém váš adaptér Wi-Fi začne hledat další síťové zařízení Wi-Fi.

Nastavte tuto hodnotu příliš vysoko a poskočí, i když je signál dobrý.Při nastavení na nejnižší hodnotu nemusí adaptér Wi-Fi vyhledat jinou síť, dokud nebude síla signálu příliš slabá.

Ve výchozím nastavení v počítači se systémem WindowsAgresivita při roamingu je nastaven na střední úroveň.Můžete to změnit a nastavit na Nejvyšší, aby se systém Windows připojil k nejsilnější síti Wi-Fi v oblasti.

Chcete-li změnit hodnotu agresivity roamingu:

1. Stisknutím kláves Win + R otevřete Spustit.

2. Zadejte ovládací prvek a klepnutím na tlačítko OK otevřete ovládací panel.

3. Dále klikněte na Síť a Internet a poté klikněte na Centrum sítí a sdílení.

4. V levém podokně klikněte na "Změnit nastavení adaptéru".

 

5. Odtud klikněte pravým tlačítkem na váš aktivní adaptér Wi-Fi a vyberte „Vlastnosti“.

6. V okně „Vlastnosti“ klikněte na tlačítko „Konfigurovat“.

 

7. Odtud klikněte pravým tlačítkem na váš aktivní adaptér Wi-Fi a vyberte „Vlastnosti“.

8. V okně „Vlastnosti“ klikněte na tlačítko „Konfigurovat“.

9. Standardně je hodnota agresivity roamingu nastavena na střední.Klikněte na rozevírací nabídku a vyberte 5. Nejvyšší.

10. Klepnutím na OK uložte změny.

Zavřete všechna otevřená okna a restartujte počítač.Po restartování je třeba nakonfigurovat počítač tak, aby hledal další sítě, zatímco je stále připojen k aktuální síti.Jak na to:

1. Stisknutím kláves Win + R otevřete Spustit.

2. Zadejte ncpa.cpl a kliknutím na OK otevřete dialogové okno Síťová připojení.

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Wi-Fi a vyberte možnost Stav.

 

4. Dále klepněte na položku Vlastnosti bezdrátového připojení.

 

5. V dialogovém okně „Vlastnosti“ zaškrtněte možnost „Při připojování k této síti hledat další bezdrátové sítě“.

 

6. Klepnutím na OK uložte změny.

Díky tomu váš počítač při detekci přeskočí na další nejsilnější síť Wi-Fi.

Protože jsme agresivitu roamingu nastavili na nejvyšší, můžete si všimnout častých přeskakování mezi sítěmi, i když se trochu pohybujete.

V takovém případě vyzkoušejte jiné úrovně agresivity roamingu, abyste našli tu, která vám nejlépe vyhovuje.Chcete-li obnovit výchozí nastavení, vyberte ve vlastnostech sítě 3.Střední.

Jak používatWifinianAutomaticky přepínejte mezi nejlepšími sítěmi Wi-Fi

Wifinianje nástroj Windows třetí strany, který vám umožňuje aktivně ovládat připojení Wi-Fi.Má základní uživatelské rozhraní s několika praktickými možnostmi.

Pomocí aplikace můžete nakonfigurovat automatické připojení a automatické přepínání pro vaši síť Wi-Fi.Můžete také skenovat, provádět automatická připojení na základě síly signálu a organizovat bezdrátové profily podle priority.

Automatické přepínání mezi nejlepšími sítěmi Wi-Fi pomocí Wivinian:

1. Přejděte do obchodu Microsoft StoreWifinská stránka.

2. Klepnutím na tlačítko Získat tuto aplikaci stáhněte a nainstalujte aplikaci.

3. Po instalaci se zobrazí na hlavním panelu.

4. Klepnutím na ikonu Wivinian spusťte aplikaci.

 

5. Automaticky prohledá a zobrazí všechny dostupné profily Wi-Fi.

 

6. Klepněte na tlačítko Auto connect (Automatické připojení) a potom klepněte na Auto Switch (Automatické přepnutí), aby aplikace automaticky vybrala a připojila se k nejsilnější síti Wi-Fi, je-li k dispozici.

Automaticky se připojte k nejsilnější Wi-Fi síti ve Windows

Roamingová agresivita je skvělý způsob, jak připojit vaše zařízení Windows k nejstabilnější bezdrátové síti v práci i doma.Pokud však nechcete pokaždé upravovat agresivitu bezdrátového připojení prostřednictvím vlastností sítě, můžete použít aplikaci Wivinian k automatizaci procesu, i když s menší kontrolou.

 

 

Adresa tohoto článku:https://www.kkgcn.com/5479.html
Oznámení o autorských právech:Článek představuje pouze pohled autora, autorská práva náleží původnímu autorovi, vítáme sdílení tohoto článku, zdroj si prosím uschovejte pro přetištění!

发表 评论


Výraz