Jak opravit problémy se zpětným psaním v systému Windows

Software Xiaobai  2023-10-19 16: 37  přečteno 58 zobrazení

Může to být matoucí, pokud vaše klávesnice Windows začne psát pozpátku místo typického zleva doprava.Nejen, že vám to brání v pohodlném psaní, může to také vést k chybám, zejména při zadávání citlivých informací, jako jsou hesla.

Naštěstí se s tímto chováním nemusíte smířit, protože tato příručka obsahuje některá účinná řešení, jak zabránit tomu, aby klávesnice v počítači se systémem Windows psala obráceně.

 

1. Pomocí klávesové zkratky CTRL + Left Shift změňte směr zadávání

Některé počítače se systémem Windows mají makra, která mění směr psaní zleva doprava.To je jeden z nejčastějších důvodů, proč klávesnice Windows píší zprava doleva.V takovém případě jednoduše stiskněte Ctrl + Right Shift na klávesnici a změňte směr psaní zpět na zleva doprava.

Několik uživatelů ve vláknu komunity Microsoft oznámilo, že problém vyřešili pomocí tohoto malého triku.Všimněte si, že pokud omylem stisknete klávesy Ctrl + Levý Shift, Windows začnou znovu psát obráceně.

2. Zkontrolujte místní nastavení

Nastavení počítače se systémem Windows na nesprávnou oblast se nemusí zdát jako velký problém, ale může způsobit řadu problémů, včetně těch, které jsou zde zmíněny.Proto je dobré dvakrát zkontrolovat místní nastavení v počítači se systémem Windows, abyste se ujistili, že jsou správná.

Chcete-li to provést, postupujte takto:

1. Stisknutím kláves Win + I otevřete aplikaci „Nastavení“.

2. Přejděte na Čas a jazyk > Jazyk a oblast.

3. Klikněte na rozevírací nabídku vedle země nebo oblasti a vyberte příslušnou možnost.

4. Podobně nastavte správný formát regionu.

 

3. Spusťte příslušné programy pro odstraňování problémů ve Windows

Pokud i po opravě místních nastavení je zadávání z klávesnice stále obrácené, můžete získat pomoc od vestavěného nástroje pro odstraňování problémů systému Windows.V takovém případě můžete spustit specializovaný nástroj pro odstraňování problémů s klávesnicí a zjistit, zda se tím problém vyřeší.

Spusťte Poradce při potížích s klávesnicí v systému Windows:

1. Stisknutím kláves Win + I otevřete aplikaci Nastavení.

2. Na kartě Systém klikněte na Řešení problémů.

3. Klepněte na položku Další odstraňování problémů.

4. Klepněte na tlačítko Spustit vedle klávesnice a dokončete proces odstraňování problémů podle pokynů na obrazovce.

 

Pokud problém přetrvává, můžete spustit Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními.Protože nástroj není k dispozici v aplikaci Nastavení, musíte k němu použít dialogové okno Spustit.Konkrétní metoda je následující:

1. Stiskněte Win + R pro otevření dialogu "Spustit".

2. Do textového pole zadejte msdt.exe -id DeviceDiagnostic a stiskněte klávesu Enter.

3. V okně Hardware a zařízení klepněte na Upřesnit a zaškrtněte políčko Automaticky aplikovat opravy.

4. Klepnutím na tlačítko Další spusťte poradce při potížích.

 

Nechte poradce při potížích najít a opravit případné problémy a poté zkontrolujte, zda problém přetrvává.

4. Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladač klávesnice

Toto neobvyklé chování mohou také způsobit zastaralé nebo nekompatibilní ovladače klávesnice ve vašem počítači.Můžete zkusit aktualizovat ovladače klávesnice v počítači, abyste zjistili, zda to brání systému Windows v psaní pozpátku.

5. Zkontrolujte, zda nejsou klávesy zaseknuté, nebo použijte jinou klávesnici

 

Je možné, že se klávesa se šipkou doleva na klávesnici zasekla, a proto Windows píše obráceně.Zkuste použít levou šipku v jiném programu, abyste zjistili, zda problém přetrvává.Pokud problém přetrvává, možná budete muset klíč vyčistit nebo jej vyjmout a znovu vložit.

Můžete také zkusit použít jiné klávesnice, pokud je máte.

V systému Windows zcela zastavíte zadávání klávesou Enter

Problémy s klávesnicí, jako je tato v systému Windows, mohou být frustrující, ale obvykle je lze snadno opravit.Doufáme, že jeden z výše uvedených tipů způsobí, že vaše klávesnice přestane v systému Windows psát pozpátku a nyní můžete psát snadno.

Adresa tohoto článku:https://www.kkgcn.com/25715.html
Oznámení o autorských právech:Článek představuje pouze pohled autora, autorská práva náleží původnímu autorovi, vítáme sdílení tohoto článku, zdroj si prosím uschovejte pro přetištění!

发表 评论


Výraz