Jak opravit Spotify bez zvuku ve Windows

Software Xiaobai  2022-03-17 12: 09  přečteno 820 zobrazení

SpotifyDesktopová aplikace vám to umožňuje přímoWindowsUžijte si hudbu na počítači.Někdy však, když přehráváte podcast nebo svou oblíbenou skladbu,SpotifyMohou se vyskytnout problémy se zvukem.

Obecně řečeno, problém se ztrátou zvuku můžete vyřešit výběrem správného výstupního zvukového zařízení v Rychlém nastavení.Tento problém však mohou způsobit i jiné faktory a možná budete muset provést rozsáhlé odstraňování problémů.

Dále jsme uvedli seznam nejúčinnějších oprav, které vám, jak doufáme, pomohouWindowsOdstraňte problémy a obnovte zvuk Spotify v .

1. Zkontrolujte, zda není problém se zvukovým zařízením

První věc, kterou musíte udělat, je připojit sluchátka a zjistit, zda slyší skladbu přes reproduktory.To vám může pomoci určit, zda se problém se ztrátou zvuku týká pouze sluchátek nebo reproduktorů.Pokud není problém se sluchátky, zvuk v počítači funguje správně a problém může být v reproduktorech.

2. Spusťte nástroj pro odstraňování problémů se zvukem

Windows je dodáván s vyhrazeným nástrojem pro odstraňování problémů, který opravuje systémové problémy.Poradce při potížích se zvukem vyhledá v systému Windows běžné problémy se zvukem a automaticky použije opravy.

Způsob operace je následující:

1. Stisknutím a podržením kláves Win+I otevřete Nastavení.

2. Na kartě Systém klikněte na Možnosti řešení problémů.

 

3. Dále klikněte na Další řešení problémů.

 

4. Klepnutím na tlačítko Spustit přehrajete zvuk. Systém Windows spustí nástroj pro odstraňování problémů se zvukem a najde běžné problémy.

5. Vyberte zvukové zařízení, které chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Další.

6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a aplikujte navrhované opravy jednu po druhé.

Až budete hotovi, zavřete nástroj pro odstraňování problémů a zkontrolujte, zda byla závada odstraněna.

3. Zapněte ztlumení aplikace Spotify v směšovači hlasitosti

Směšovač hlasitosti ve Windows umožňuje konfigurovat výstupní a vstupní zařízení.Můžete jej také použít ke změně úrovní hlasitosti pro konkrétní aplikace a zařízení.Pokud je hlasitost Spotify nastavena na ztlumenou nebo špatně slyšitelnou úroveň, zvuk během přehrávání neuslyšíte.

Zde je návod, jak nakonfigurovat směšovač hlasitosti pro aplikaci Spotify a změnit úroveň hlasitosti:

1. Spusťte aplikaci Spotify a přehrajte libovolnou skladbu.

2. Stisknutím a podržením kláves Win+I otevřete Nastavení.

 

3. Na kartě Systém přejděte dolů a klepněte na položku Zvuk.

4. Dále přejděte dolů do části Upřesnit.

 

5. Klepněte na možnost Směšovač hlasitosti.

6. V části Aplikace zkontrolujte úroveň hlasitosti aplikace Spotify Music.Poté můžete pomocí posuvníku hlasitosti zapnout zvuk nebo nastavit úroveň hlasitosti podle potřeby.

4. Změňte výchozí zvukové výstupní zařízení

Spotify používá k přehrávání zvuku výchozí zvukové zařízení systému.Pokud máte k počítači připojeno více než jedno zvukové zařízení, ujistěte se, že je jako výchozí nastaveno správné zvukové zařízení.

Chcete-li nastavit výchozí zvukové zařízení ve Windows, postupujte takto:

1. Stisknutím kláves Win+X otevřete nabídku WinX.

2. Poté kliknutím na Nastavení otevřete panel Nastavení.

3. Na kartě Systém zapněte Zvuk.

4. Přejděte dolů a klepněte na Další nastavení zvuku v části Upřesnit.Tím se otevře okno Vlastnosti zvuku.

 

5. Na kartě Přehrávání vyberte zvukové zařízení, které chcete odstranit.

6. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Nastavit jako výchozí zařízení.

 

7. Klepnutím na OK uložte změny.

5. Vypněte vylepšení zvuku

Funkce vylepšení zvuku v systému Windows 11 vám pomáhá automaticky zlepšovat kvalitu zvuku.Pokud však zaznamenáte problémy se zvukem, můžete zkusit tuto funkci zakázat a zjistit, zda to pomůže vyřešit problém se Spotify bez zvuku ve Windows.

Níže uvedené metody:

1. Stisknutím a podržením kláves Win+I otevřete Nastavení.

2. Dále přejděte na Zvuk a spravujte zvuková zařízení.

 

3. Klepnutím na zařízení, které chcete odstranit, zobrazíte jeho vlastnosti.

 

4. Přejděte dolů a vypněte přepínač Enhanced Audio.

To opraví všechny problémy se signálem kvůli vylepšení zvuku.Otevřete aplikaci Spotify a zkontrolujte, zda nedošlo k vylepšení.Případně můžete také zakázat vylepšení zvuku v nastavení zvuku.Níže uvedené metody:

1. Stisknutím kláves Win + R otevřete Spustit.

2. Dále zadejte control mmsys.cpl sound a klepněte na OK.

3. Na kartě Přehrávání vyberte zvukové zařízení, které chcete odstranit.

4. Poté klikněte na tlačítko „Vlastnosti“ ve spodní části.

5. Dále otevřete kartu Vylepšení.

 

6. Vyberte možnost Zakázat všechna vylepšení.

7. Klepnutím na tlačítko Použít a OK uložte změny.

6. Změňte poslechové zařízení ve Spotify

 

Jednou z nejlepších funkcí Spotify je funkce Connect, která vám umožňuje přehrávat hudbu na dálku přepnutím na jiné zařízení.Můžete se jednoduše přihlásit ke svému účtu Spotify na druhém zařízení a přepínat mezi těmito dvěma zařízeními a okamžitě obnovit seznamy skladeb.

I když je to užitečná funkce, může to být také důvod, proč na vašem počítači Spotify nemá žádný zvuk.Pokud používáte Spotify Connect, ujistěte se, že jste pro přehrávání zvuku vybrali počítač v desktopové aplikaci Spotify a ne na jiném připojeném zařízení.

Chcete-li změnit naslouchací zařízení ve Spotify, postupujte takto:

1. Spusťte Spotify a klikněte na ikonu „Připojit k zařízení“ v pravém dolním rohu obrazovky.

2. Zde vyberte možnost Tento počítač jako možnost poslechu.Pokud je tento počítač již vybrán, přepněte na jiné zařízení a vraťte se k tomuto počítači.

7. Aktualizujte ovladače zvukového zařízení

 

Nekompatibilní nebo zastaralé ovladače zvukových zařízení mohou způsobit problémy se zvukem na počítačích se systémem Windows.I když to nemusí mít vliv na konkrétní aplikace, zkontrolujte nové aktualizace ovladače zvuku, abyste zjistili, zda to pomůže problém vyřešit.

Ovladač zvuku můžete aktualizovat ze Správce zařízení, není to však nejúčinnější možnost.

Místo toho otevřete desktopovou aplikaci od výrobce počítače.Například Lenovo Vantage, HP Support Assistant, MyAsus, MyDell atd. spouštějí doprovodnou aplikaci a spouštějí nástroj pro aktualizaci.Vyhledá čekající aktualizace ovladačů, včetně ovladačů zvukových zařízení.

Po dokončení skenování zkontrolujte, zda jsou k dispozici nové aktualizace ovladačů pro zvukové zařízení.Pokud ano, stáhněte a nainstalujte ovladač a poté restartujte počítač.

Případně si můžete stáhnout nový ovladač zvukového zařízení ze stránky online podpory výrobce notebooku.

8. Odinstalujte ovladače zvukového zařízení

Pokud není k dispozici žádná nová aktualizace ovladače, nainstalujte ji znovu.Ovladače audio zařízení můžete odinstalovat pomocí Správce zařízení.Po odinstalaci restartujte počítač a systém Windows automaticky znovu nainstaluje chybějící ovladače.

Chcete-li odinstalovat ovladače zvukového zařízení, postupujte takto:

1. Podržte Win+X a klikněte na Správce zařízení.

2. Ve Správci zařízení rozbalte část Ovladače zvuku, videa a her.

3. Klepněte pravým tlačítkem na ovladač zvukového zařízení.Většina počítačů je dodávána s ovladači Realtek Audio.

 

4. Vyberte Odinstalovat zařízení.

 

5. Ve vyskakovacím dialogovém okně vyberte možnost „Zkusit odebrat ovladač pro toto zařízení“ a poté klikněte na „Odinstalovat“.

Po odinstalování zařízení restartujte počítač. Systém Windows vyhledá připojená zařízení a znovu nainstaluje ovladače požadované počítačem.

Pokud problém přetrvává, zvažte použití webového přehrávače Spotify.Webový přehrávač je nezávislý na zařízení, podporuje klávesové zkratky, poskytuje přístup k odkazům na seznam skladeb a textům.Jedinou nevýhodou je, že nelze stahovat skladby pro offline přehrávání.

Ve skutečnosti je problém se Spotify bez zvuku ve Windows běžným a opakujícím se problémem a jeho důvody se liší od uživatele k uživateli.Použití výše uvedených metod by vám mělo pomoci nejúčinněji opravit poruchu.

 

Adresa tohoto článku:https://www.kkgcn.com/2275.html
Oznámení o autorských právech:Článek představuje pouze pohled autora, autorská práva náleží původnímu autorovi, vítáme sdílení tohoto článku, zdroj si prosím uschovejte pro přetištění!

发表 评论


Výraz